Zebranie sprawozdawczo - wyborcze 23.02.2013 - Koło nr 6