Klub Złotej Rybki

Klub Złotej Rybki to szkółka wędkarska, która działa przy Kole nr 6 od piętnastu lat z przerwą po ogłoszeniu pandemii. Od początku zajęcia odbywają się na lekcjach w szkole. Dzięki uprzejmości dyrekcji szkoły zajęcia obecnie odbywają się w Szkole Podstawowej nr 70 z oddziałami integracyjnymi w Warszawie. Zajęcia są cykliczne , a spotkania są raz w tygodniu. Dzieci z pierwszej klasy poznają wędkarstwo jak pożyteczne hobby przez pryzmat ekologii , zabawy i Sportu. Poznają gatunki ryb poprzez malowanie I wypełnianie specjalnie przygotowanych kart. Dzieci otrzymały atrakcyjne albumy na naklejki oraz naklejki. Zajęcia również obejmują poznawanie ryb poprzez malowanie wupykłe rzeźby pod nazwą Wypukła Malowanka. W grudniu u dzieci był mikołaj, który obdarował je atrakcynymi Kalendarzami Mikołajkowymi. Od stycznia dzieci będą brały również udział w zawodach rzutów piłeczką tenisową do tarczy. W cieplejszych miesiącach przewidujemy wycieczkę z wędkami nad wodę. Zajęcia prowadzi Adam Zieliński wraz z Tomkiem Zielińskim. Rolę Mikołaja pełnił Piotr Grzelak.

Relacja z zajęć Klubu Złotej Rybki z 20.01.2023