Karta wędkarska

KARTA WĘDKARSKA

Zgodnie z art. 7 ust.5 ustawy o rybactwie śródlądowym z 18 kwietnia 1985 r. (Dz.U. z 1985 r. Nr 21 poz. 91, z póź. zm.) kartę wędkarską wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby, która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed komisją egzaminacyjną, o której mowa w ust. 7a. Kartę wędkarską wydaje się osobie, która ukończyła 14 lat. (art.7 ust.6 ustawy o rybactwie śródlądowym).

Dla  mieszkańców Warszawy karty wędkarskie wydaje:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, pl. Bankowy 2, 00-950 Warszawa, Błękitny wieżowiec na XIV piętrze, p. 1409, tel. (22) 44 32 580

Poradnik on-line (dla Warszawy)

Miejsce przeprowadzania egzaminów: w siedzibie Koła nr 6, Warszawa, ul. Twarda 42 pok. 5; Serock, ul. Warszawska 28

Termin przeprowadzania egzaminów: zwykle we wtorki w godz. 17.00-18.00 (prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub na e-mial: kolo6wola@ompzw.pl)

Opłata egzaminacyjna: dla osób od 14 do lat 16 – bezpłatnie, dla pozostałych – 40 zł (gotówka lub przelew na konto Santander Bank Polska 96 1090 1883 0000 0001 3684 8284)

Komisja egzaminacyjna Koła nr 6: 

pow. warszawski (604 439 082) pow. legionowski (509 033 984)

1. Piotr Ziółkowski - przewodniczący

2. Beata Stellwag

3. Robert Andrasik

4. Piotr Grzelak

5. Adam Zieliński

6. Piotr Stępień

7. Łukasz Ciruk

8. Dariusz Kosewski

 

 

Istnieje możliwość zaliczenia kursu online równoważnego ze zdaniem egzaminu - e-karta. Po zdaniu testu i uzyskaniu certyfikatu można otrzymać od koła zaświadczenie niezbedne do wydania karty wędkarskiej w urzędzie.