AKCJA SPRZĄTANIA SEROCKOWYCH BRZEGÓW.

Dzisiaj nasi koledzy z SSR sprzątali wschodni brzeg Narwi. 

"Urobek" był obfity i różnorodny.